บรรจุภัณฑ์อาหาร

กล่องใส่อาหารทรงกลม 400 ml.พร้อมฝาล็อค (บรรจุ25ชุด/ถุง)

กล่องใส่อาหารทรงกลม 400 ml.พร้อมฝาล็อค (บรรจุ25ชุด/ถุง)

THB 99
THB 180

กล่องใส่อาหารทรงกลม 210 ml.พร้อมฝาล็อค ฝาส้ม (บรรจุ25ชุด/ถุง)

กล่องใส่อาหารทรงกลม 210 ml.พร้อมฝาล็อค ฝาส้ม (บรรจุ25ชุด/ถุง)

THB 95
THB 155

กล่องบรรจุอาหาร 210 ml.พร้อมฝาล็อค (500ชุด/ลัง)

กล่องบรรจุอาหาร 210 ml.พร้อมฝาล็อค (500ชุด/ลัง)

THB 1,479
THB 2,090

กล่องใส่อาหารทรงกลม 300 ml.พร้อมฝาล็อค (บรรจุ25ชุด/ถุง)

กล่องใส่อาหารทรงกลม 300 ml.พร้อมฝาล็อค (บรรจุ25ชุด/ถุง)

THB 105
THB 165

กล่องบรรจุอาหาร 300 ml.พร้อมฝาล็อค (500ชุด/ลัง)

กล่องบรรจุอาหาร 300 ml.พร้อมฝาล็อค (500ชุด/ลัง)

THB 1,759
THB 2,290

กล่องใส่อาหารทรงกลม 335 ml.พร้อมฝาล็อค (บรรจุ25ชุด/ถุง)

กล่องใส่อาหารทรงกลม 335 ml.พร้อมฝาล็อค (บรรจุ25ชุด/ถุง)

THB 95
THB 155

กล่องบรรจุอาหาร 335 ml.พร้อมฝาล็อค (500ชุด/ลัง)

กล่องบรรจุอาหาร 335 ml.พร้อมฝาล็อค (500ชุด/ลัง)

THB 1,659
THB 2,500

กล่องใส่อาหารทรงกลม 360 ml.พร้อมฝาล็อค (บรรจุ25ชุด/ถุง)

กล่องใส่อาหารทรงกลม 360 ml.พร้อมฝาล็อค (บรรจุ25ชุด/ถุง)

THB 109
THB 175

กล่องบรรจุอาหาร 360 ml.พร้อมฝาล็อค (500ชุด/ลัง)

กล่องบรรจุอาหาร 360 ml.พร้อมฝาล็อค (500ชุด/ลัง)

THB 1,850
THB 2,500

กล่องใส่อาหารทรงกลม 160 ml.พร้อมฝาล็อค ฝาส้ม (บรรจุ500ชุด/ลัง)

กล่องใส่อาหารทรงกลม 160 ml.พร้อมฝาล็อค ฝาส้ม (บรรจุ500ชุด/ลัง)

THB 1,475
THB 2,199

กล่องบรรจุอาหาร 400 ml.พร้อมฝาล็อค (500ชุด/ลัง)

กล่องบรรจุอาหาร 400 ml.พร้อมฝาล็อค (500ชุด/ลัง)

THB 1,759
THB 2,690

กล่องใส่อาหารทรงกลม 480 ml.พร้อมฝาล็อค (บรรจุ25ชุด/ถุง)

กล่องใส่อาหารทรงกลม 480 ml.พร้อมฝาล็อค (บรรจุ25ชุด/ถุง)

THB 119
THB 175

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร