บรรจุภัณฑ์อาหาร

กล่องใส่อาหารทรงกลม 335 ml.พร้อมฝาล็อค (บรรจุ25ชุด/ถุง)

กล่องใส่อาหารทรงกลม 335 ml.พร้อมฝาล็อค (บรรจุ25ชุด/ถุง)

THB 95
THB 155

กล่องใส่อาหารทรงกลม 1120 ml.พร้อมฝาล็อค(บรรจุ25ชุด/ถุง)

กล่องใส่อาหารทรงกลม 1120 ml.พร้อมฝาล็อค(บรรจุ25ชุด/ถุง)

THB 199
THB 350

กล่องบรรจุอาหาร 750 ml.พร้อมฝาล็อค (500ชุด/ลัง)

กล่องบรรจุอาหาร 750 ml.พร้อมฝาล็อค (500ชุด/ลัง)

THB 2,079
THB 2,940

กล่องใส่อาหารทรงกลม 750 ml.พร้อมฝาล็อค (บรรจุ25ชุด/ถุง)

กล่องใส่อาหารทรงกลม 750 ml.พร้อมฝาล็อค (บรรจุ25ชุด/ถุง)

THB 129
THB 185

กล่องบรรจุอาหาร 480 ml.พร้อมฝาล็อค (500ชุด/ลัง)

กล่องบรรจุอาหาร 480 ml.พร้อมฝาล็อค (500ชุด/ลัง)

THB 1,979
THB 2,770

กล่องใส่อาหารทรงกลม 480 ml.พร้อมฝาล็อค (บรรจุ25ชุด/ถุง)

กล่องใส่อาหารทรงกลม 480 ml.พร้อมฝาล็อค (บรรจุ25ชุด/ถุง)

THB 119
THB 175

กล่องบรรจุอาหาร 400 ml.พร้อมฝาล็อค (500ชุด/ลัง)

กล่องบรรจุอาหาร 400 ml.พร้อมฝาล็อค (500ชุด/ลัง)

THB 1,759
THB 2,690

กล่องใส่อาหารทรงกลม 400 ml.พร้อมฝาล็อค (บรรจุ25ชุด/ถุง)

กล่องใส่อาหารทรงกลม 400 ml.พร้อมฝาล็อค (บรรจุ25ชุด/ถุง)

THB 99
THB 180

กล่องบรรจุอาหาร 360 ml.พร้อมฝาล็อค (500ชุด/ลัง)

กล่องบรรจุอาหาร 360 ml.พร้อมฝาล็อค (500ชุด/ลัง)

THB 1,850
THB 2,500

กล่องใส่อาหารทรงกลม 360 ml.พร้อมฝาล็อค (บรรจุ25ชุด/ถุง)

กล่องใส่อาหารทรงกลม 360 ml.พร้อมฝาล็อค (บรรจุ25ชุด/ถุง)

THB 109
THB 175

กล่องบรรจุอาหาร 335 ml.พร้อมฝาล็อค (500ชุด/ลัง)

กล่องบรรจุอาหาร 335 ml.พร้อมฝาล็อค (500ชุด/ลัง)

THB 1,659
THB 2,500

กล่องใส่อาหารทรงเหลี่ยม 500 ml.พร้อมฝา (250ชุด/ลัง)

กล่องใส่อาหารทรงเหลี่ยม 500 ml.พร้อมฝา (250ชุด/ลัง)

THB 1,199
THB 1,440

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร