บรรจุภัณฑ์อาหาร

กล่องพลาสติกใส่อาหาร 1 ช่อง ทรงเหลี่ยมพร้อมฝา จำนวน 25 ชุด ขนาด 1000 ml. Take away

กล่องพลาสติกใส่อาหาร 1 ช่อง ทรงเหลี่ยมพร้อมฝา จำนวน 25 ชุด ขนาด 1000 ml. Take away

THB 217

กล่องพลาสติกใส่อาหาร 2 ช่อง ทรงเหลี่ยมพร้อมฝา จำนวน 25 ชุด ขนาด 500 ml. (300+200) Take away

กล่องพลาสติกใส่อาหาร 2 ช่อง ทรงเหลี่ยมพร้อมฝา จำนวน 25 ชุด ขนาด 500 ml. (300+200) Take away

THB 217

กล่องพลาสติกใส่อาหาร 3 ช่อง ทรงเหลี่ยมพร้อมฝา จำนวน 25 ชุด ขนาด 900 ml.(500+200+200) Take away

กล่องพลาสติกใส่อาหาร 3 ช่อง ทรงเหลี่ยมพร้อมฝา จำนวน 25 ชุด ขนาด 900 ml.(500+200+200) Take away

THB 292

กล่องพลาสติกใส่อาหาร กระปุกพลาสติกใส่ขนม ทรงกลมฝาล็อค จำนวน 25 ชุด ขนาด 265 ml.

กล่องพลาสติกใส่อาหาร กระปุกพลาสติกใส่ขนม ทรงกลมฝาล็อค จำนวน 25 ชุด ขนาด 265 ml.

THB 145

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร